Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Lịch sử phát triển sản phẩm > R80 > Cán bộ thư viện muốn hiển thị địa danh trên các báo cáo

Cán bộ thư viện muốn hiển thị địa danh trên các báo cáo

1. Mục đích
Giúp cán bộ thư viện khi in báo cáo có thể lấy lên thông tin địa danh theo đúng biểu mẫu của đơn vị.
2. Các bước thực hiện
 • Trước phiên bản R80, trên một số báo cáo thư viên để hiển thị đúng biểu mẫu của đơn vị có thông tin địa danh thì CBTV phải xuất khẩu ra excel và tự động điền lại thông tin địa danh gây mất thời gian, công sức.
 • Từ phiên bản R80, khi một số báo cáo chương trình sẽ tự động lấy lên thông tin địa danh. Chương trình sẽ đáp ứng cho các báo cáo: 
  • TV-BC01: Danh sách mượn quá hạn chưa trả, TV-BC02
  • Thống kê sốt lượt đọc của bạn đọc học sinh và TV-BC03
  • Thống kê số lượt đọc của bạn đọc là giáo viên
 • Căn cứ vào thông tin liên hệ chương trình đã ngầm định thông tin địa danh trên báo cáo. Đối với các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, Liên cấp 1+2 sẽ hiển thị địa danh lấy thông tin Xã/phường. Đối với trường THPT, Liên cấp 2+3, Liên cấp 1+2+3 sẽ hiển thị địa danh là Quận/Huyện; còn riêng đối với trường THPT loại trường Chuyên sẽ để địa danh là Tỉnh/Thành phố.
 • Anh/chị có thể kiểm tra hoặc thiết lập lại thông tin địa danh như sau:
  • Vào menu Thiết lập\Thông tin đơn vị
  • Khai báo thông tin Địa danh. Nhấn Cất

  • Khi in Báo cáo chọn báo cáo cần in, sẽ hiển thị thông tin địa danh


Xem thêm