Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Lịch sử phát triển sản phẩm > R79 > Cập nhật địa bàn hành chính tỉnh Cao Bằng, huyện Bảo Lâm: bổ sung thêm xã Thạch Lâm

Cập nhật địa bàn hành chính tỉnh Cao Bằng, huyện Bảo Lâm: bổ sung thêm xã Thạch Lâm

1. Mục đích
Bổ sung thêm xã Thạch Lâm thuộc huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng theo cập nhật địa bàn hành chính của tỉnh Cao Bằng
2. Các bước thực hiện
  • Từ phiên bản R79, phần mềm bổ sung thêm xã Thạch Lâm thuộc huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng.

  • Tại phân hệ Học sinh, vào menu Hồ sơ\Hồ sơ học sinh

Xem thêm