Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Câu hỏi thường gặp  > Câu hỏi thường gặp khác

Câu hỏi thường gặp khác

Mục đích
[
- Nêu mục đích của hướng dẫn dùng cho ai? giúp giải quyết được công việc gì? kết quả đầu ra là gì?
- Tóm tắt các bước thực hiện theo luồng nghiệp vụ liên quan hoặc các trường hợp nghiệp vụ được nói đến trong phần hướng dẫn chi tiết

]
Xem/tải phim hướng dẫn
[gắn link xem trực tiếp hướng dẫn nghiệp vụ]
Tải phim hướng dẫn tại đây 
(Xem hướng dẫn tải phim)
Các bước thực hiện
[Nêu rõ từng bước thực hiện + kèm theo hình ảnh minh họa]
1.
2.
3.


Lưu ý
[Liệt kê các lưu ý hoặc gợi ý cho người dùng]

1.Xem thêm