Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Các phương án triển khai QLTH.VN > Triển khai riêng một nghiệp vụ > Đăng nhập

Đăng nhập

1. Mục đích
Hướng dẫn cán bộ, giáo viên cách đăng nhập vào phần mềm và thực hiện đổi mật khẩu trong lần sử dụng đầu tiên để đảm bảo bảo mật dữ liệu.

2. Các bước thực hiện
Sau khi được MISA cung cấp thông tin đăng ký sử dụng, anh/chị thực hiện đăng nhập vào phần mềm như sau:
a. Đăng nhập vào phần mềm khi nhớ địa chỉ truy cập.
1. Mở trình duyệt web và nhập đường dẫn đăng nhập có dạng (tên đơn vị).(tên tỉnh).qlth.vn (Ví dụ: http://thcsmisa.hanoi.qlth.vn).
2. Chọn Đăng nhập.
3. Nhập tài khoản và mật khẩu do MISA cung cấp tại màn hình đăng nhập.
4. Nhấn Đăng nhập.

Lưu ý: Nếu chưa có tài khoản MISA ID thì anh/chị cần xác thực thông tin tài khoản
5. Tích chọn Tôi đã đọc và đồng ý với thoả thuận sử dụng dịch vụ tại thông báo về thoả thuận sử dụng phần mềm.
6. Nhấn Đồng ý.

7. Phần mềm thực hiện chuyển sang màn hình trang Wall, anh/chị có thể thực hiện đổi mật khẩu sau.
b. Đăng nhập vào phần mềm nhưng quên địa chỉ truy cập.
Anh/chị thực hiện theo các bước tại đây.

Xem thêm