Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Lịch sử phát triển sản phẩm > R80 > Giáo viên muốn kiểm soát việc nhảy ô trong quá trình nhập điểm

Giáo viên muốn kiểm soát việc nhảy ô trong quá trình nhập điểm

1. Mục đích
Giúp giáo viên có thể tự kiểm soát việc nhảy ô trong quá trình nhập điểm.
2. Các bước thực hiện
  • Trước phiên bản R80, trong quá trình nhập điểm để thuận tiện hơn cho giáo viên thì phần mềm QLTH.VN đã cho phép việc tự động nhảy ô tuy nhiên một số giáo viên muốn tự kiểm soát việc nhập điểm cho loại điểm nào.
  • Từ phiên bản R80, giáo viên có thể dễ dàng thiết lập việc có sử dụng chức năng tự động nhảy ô trong quá trình nhập điểm hay không.
    • Vào menu Học tập rèn luyện\Sổ điểm cá nhân
    • Phần mềm đã tự động tích chọn tại phần Tự động chuyển sang ô tiếp theo khi nhập điểm để tự động chuyển ô khi giáo viên nhập điểm.
    • Anh/chị bỏ tích chọn khi muốn tự kiểm soát chuyển ô trong quá trình nhập điểm.


Lưu ý: Tùy chọn về việc tự động chuyển sang ô tiếp khi nhập điểm sẽ do từng cán bộ giáo viên thiết lập.

Xem thêm