Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Lịch sử phát triển sản phẩm > R80 > Giáo viên muốn xuất khẩu các báo cáo, sổ sách ra file excel với căn chỉnh đẹp

Giáo viên muốn xuất khẩu các báo cáo, sổ sách ra file excel với căn chỉnh đẹp

1. Mục đích
Giúp giáo viên có thể dễ dàng xuất khẩu các báo cáo, sổ sách ra file excel với căn chỉnh đẹp
2. Các bước thực hiện
 • Trước phiên bản R80, phần mềm QLTH.VN đã cho phép xuất khẩu 1 số báo cáo, sổ sách dưới dạng file excel tuy nhiên sau khi xuất ra các cột bị ẩn, ghép cột  khiến cho giáo viên khó có thể thao tác, chỉnh sửa.
 • Từ phiên bản R80, phần mềm cho phép xuất khẩu 1 số báo cáo, sổ sách ra file excel với căn chỉnh đẹp. Chương trình đáp ứng với các mẫu báo cáo sau:
  • Thống kê 2 mặt giáo dục
  • Thống kê chất lượng các môn
  • Sổ điểm cá nhân
  • Thống kê chất lượng từng môn (3 mẫu)
  • Thống kê chất lượng kiểm tra học kỳ
  • Anh/chị vào menu Báo cáo và lựa chọn báo cáo cần xuất ra excel.


Xem thêm