Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Lịch sử phát triển sản phẩm > R80 > Kế toán mong muốn khi in biên lai thu phí, lệ phí có hiển thị thông tin người thu tiền

Kế toán mong muốn khi in biên lai thu phí, lệ phí có hiển thị thông tin người thu tiền

1. Mục đích
Giúp kế toán/thủ quỹ khi in biên lai thu phí, lệ phí thì có sẵn thông tin người thu tiền để việc ký nhận biên lai được thuận tiện hơn
2. Các bước thực hiện
  • Trước phiên bản R80, phần mềm QLTH.VN cho phép in biên lai thu phí, lệ phí tuy nhiên tại thông tin người thu tiền lại đang để trống khiến cho kế toán/thủ quỹ mất thời gian trong việc ghi thông tin này lên phiếu.
  • Từ phiên bản R80, khi in biên lai thu phí, lệ phí thì có sẵn thông tin người thu tiền để việc ký nhận biên lai được thuận tiện hơn.
    • Vào menu Hệ thống\Thiết lập\Thông tin đơn vị. Nhấn Sửa 
    • Tích chọn tại phần Hiển thị thông tin người ký trên báo cáo. Khai báo thông tin Kế toán. Nhấn Cất.

    • Khi in biên lai thu phí, lệ phí. Trên tham số báo cáo tự động lấy lên thông tin người thu tiền là người ký có vai trò là Kế toán. Anh/chị có thể sửa lại thông tin này (nếu cần).

    • Nhấn Đồng ý và kiểm tra thông tin trên biên lai thu phí, lệ phí


Xem thêm