Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Lịch sử phát triển sản phẩm > R80 > Kế toán muốn ghi ngày thu trên biên lai, phiếu thu

Kế toán muốn ghi ngày thu trên biên lai, phiếu thu

1. Mục đích
Giúp kế toán có thể ghi nhận đúng thời gian thu trên biên lai, phiếu thu cho phụ huynh, kế toán  cùng đối chiếu.
2. Các bước thực hiện
  • Trước phiên bản R80, phần mềm QLTH.VN cho phép in biên lai thu phí, lệ phí nhưng thông tin ngày thu đang để trống khiến cho kế toán/thủ quỹ mất thời gian trong việc ghi thông tin này lên phiếu.
  • Từ phiên bản R80, khi in biên lai thu phí, lệ phí thì chương trình ngầm định ngày thu là ngày thực tế thu tiền của phụ huynh.
    • Kế toán thực hiện thu tiền cho học sinh

    • Khi in biên lai thu phí, lệ phí sẽ tự động lấy lên thông tin ngày thu tiền.


Lưu ý: Trong trường hợp học sinh có nhiều khoản thu và nộp tiền vào các ngày khác nhau thì khi in biên lai thu tiền sẽ hiển thị ngày thu là ngày gần với thời điểm in phiếu thu nhất.

Xem thêm