Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Lịch sử phát triển sản phẩm > R80 > Kế toán muốn lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn và thông báo hóa đơn dưới dạng xml

Kế toán muốn lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn và thông báo hóa đơn dưới dạng xml

1. Mục đích
Giúp kế toán có thể xuất thông báo phát hành hóa đơn và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn bằng định dạng xml để nộp trực tiếp cho cơ quan thuế
2. Các bước thực hiện
  • Trước phiên bản R80, phần mềm QLTH.VN đã cho phép in báo cáo về tình hình sử dụng hóa đơn và thông báo phát hành hóa đơn dưới dạng file .doc hoặc .pdf nhưng chưa hỗ trợ xuất định dạng XML để nộp trực tiếp cho cơ quan thuế.
  • Từ phiên bản R80, phần mềm cho phép xuất thông báo phát hành hóa đơn và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn bằng định dạng xml để nộp trực tuyến cho cơ quan thuế.
    • Vào menu Hóa đơn điện tử, chọn tab Bắt đầu sử dụng
    • Tham khảo cách lập hồ sơ và nộp thông báo phát hành hóa đơn tại đây
    • Định kỳ cuối tháng hoặc cuối quý sau khi lập Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn. Kế toán nhấn In, tại đây có thể xuất khẩu báo cáo dưới định dạng xml

Anh/chị theo dõi các bước hướng dẫn nộp hồ sơ đăng ký sử dụng hóa đơn tại đây hoặc tại đây để nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

Xem thêm