Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Lịch sử phát triển sản phẩm > R80 > Kết thúc mỗi năm học, giáo viên tiểu học muốn in sổ học bạ theo từng năm

Kết thúc mỗi năm học, giáo viên tiểu học muốn in sổ học bạ theo từng năm

1. Mục đích
Giúp giáo viên cấp tiểu học có thể nhanh chóng sổ học bạ theo từng năm một cách nhanh chóng và tiết kiệm giấy
2. Các bước thực hiện
  • Trước phiên bản R80, cuối năm học khi thực hiện in sổ học bạ cho học sinh thì phần mềm chỉ đáp ứng việc in cùng lúc kết quả của cả nhiều năm học, việc này là không cần thiết vì những năm học sau lại lặp lại các thông tin bìa, phụ lục điều này gây lãng phí và không cần thiết.
  • Từ phiên bản R80, phần mềm cho phép in sổ học bạ theo từng năm.
    • Cuối năm, sau khi thực hiện tổng kết cho học sinh. Vào menu Báo cáo\HS-S03-TH: Sổ học bạ
    • Trên tham số báo cáo, chọn năm học cần in, khối, lớp và khoảng thời gian muốn in học bạ.


Lưu ý: Trường hợp trường chỉ có dữ liệu 1 năm học thì khi in sổ học bạn chọn In học bạn đến năm học để đảm bảo Sổ học bạn có đầu đủ trang bìa và phụ lục .

Xem thêm