Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Các phương án triển khai QLTH.VN > Triển khai riêng một nghiệp vụ > Đăng nhập và đổi mật khẩu > Quên địa chỉ truy cập

Quên địa chỉ truy cập

1. Mục đích
Hướng dẫn cán bộ, giáo viên khi quên địa chỉ truy cập vào phần mềm có thể dễ dàng lấy lại được

2. Các bước thực hiện
1. Tại trình duyệt, nhập địa chỉ https://qlth.vn

2. Nhập thông tin Tỉnh/Thành phố và Quận/Huyện theo thông tin đăng ký sử dụng của đơn vị. Phần mềm tự động lấy lên thông tin về các địa chỉ truy cập của các đơn vị có đăng ký theo phạm vi anh/chị tìm kiếm.

3. Tìm tới tên đơn vị của mình, nhập thông tin đăng nhập, nhấn Đăng nhập.


Xem thêm