Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Câu hỏi thường gặp  > Câu hỏi thường gặp khác > Quên địa chỉ truy cập làm như thế nào?

Quên địa chỉ truy cập làm như thế nào?

1. Câu hỏi
Khi cán bộ giáo viên quên địa chỉ truy cập vào phần mềm QLTH.VN thì làm như thế nào để có thể lấy lại địa chỉ truy cập?

2. Các bước thực hiện
1. Tại trình duyệt, nhập địa chỉ https://qlth.vn

2. Nhấn Đăng Nhập
3. Trên giao diện đăng nhập, nhập thông tin Tỉnh/Thành phố và Quận/Huyện theo thông tin đăng ký sử dụng của đơn vị. Phần mềm tự động lấy lên thông tin về các địa chỉ truy cập của các đơn vị có đăng ký theo phạm vi anh/chị tìm kiếm.

3. Tìm tới tên đơn vị của mình, nhập thông tin đăng nhập, nhấn Đăng nhập.


Xem thêm