Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Các phương án triển khai QLTH.VN > Triển khai hai nghiệp vụ > Nghiệp vụ quản lý Học sinh và Quản lý khoản thu

Nghiệp vụ quản lý Học sinh và Quản lý khoản thu

Nhà trường lựa chọn triển khai hai nghiệp vụ quản lý  Học sinh  quản lý khoản thu , khi đã khai báo đầy đủ thông tin tại phân hệ Học sinh thì sẽ không cần khai báo lại các thông tin về Khởi tạo năm học, Danh sách học sinh để bắt đầu sử dụng Quản lý khoản thu. Tuy nhiên tại phần Bắt đầu sử dụng của phân hệ khoản thu thì đơn vị có thể thực hiện chỉnh sửa các Thông tin chung và Thông tin liên hệ của trường.

Với phân hệ khoản thu để bắt đầu sử dụng chỉ cần khai báo các thông tin:
 

Xem thêm