Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Câu hỏi thường gặp  > Quản lý học sinh > Tại sao khi xét hoàn thành chương trình giáo dục mầm non không lấy lên hồ sơ học sinh cần xét?

Tại sao khi xét hoàn thành chương trình giáo dục mầm non không lấy lên hồ sơ học sinh cần xét?

Vấn đề: Cuối năm học, đơn vị thực hiện xét duyệt hoàn thành chương trình giáo dục mầm non cho các em học sinh trong độ tuổi xét duyệt tuy nhiên có một số hồ sơ của học sinh không được lấy lên
Nguyên nhân: Việc thực hiện xét duyệt hoàn thành chương trình giáo dục mầm non chỉ áp dụng cho đối tượng là các em học sinh trong độ tuổi từ 5 - 6 tuổi nên nếu đơn vị thiết lập độ tuổi sai cho học sinh thì sẽ không được lấy lên trên danh sách này.
Cách khắc phục: Để có thể lấy lên đúng và đủ hồ sơ của học sinh đạt điều kiện để xét duyệt hoàn thành chương trình giáo dục mầm non thì anh/chị cần xem lại thông tin Thuộc độ tuổi trên hồ sơ của các học sinh đó.
  • Chọn menu Hồ sơ, lựa chọn hồ sơ học sinh cần thay đổi thông tin.
  • Nhấn Sửa.
  • Lựa chọn lại thông tin lớp cho phù hợp, phần mềm sẽ tự động chuyển thông tin Thuộc độ tuổi đúng với lớp đã lựa chọn
  • Nhấn Cất.

Xem thêm