Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Câu hỏi thường gặp  > Quản lý học sinh > Tại sao không khởi tạo được năm học mới?

Tại sao không khởi tạo được năm học mới?

Vấn đề: Khi kết thúc năm học cũ, đơn vị muốn khởi tạo năm học mới cho toàn trường tuy nhiên khi vào phân hệ Học sinh chọn menu Thiết lập thì không tìm thấy mục Khởi tạo năm học mới để lựa chọn
Nguyên nhân: Khách hàng không thể khởi tạo được năm học mới do chưa khóa sổ danh sách lớp trong năm học cũ (đối với cấp tiểu học) hoặc chưa khóa Sổ gọi tên và ghi điểm (với cấp THCS/THPT)
Cách khắc phục: Để có thể thực hiện khởi tạo năm học mới:
 • Đối với cấp Tiểu học, đơn vị cần khóa sổ danh sách lớp trong năm học cũ. Cách thực hiện như sau
  • Đăng nhập vào phân hệ Học sinh, vào menu Giảng dạy\Lập danh sách lớp.
  • Nhấn Khóa sổ
  • Sau đó nhấn F5 để load lại dữ liệu và vào menu Thiết lập\Khởi tạo năm học mới.
 • Đối với cấp THCS/THPT, đơn vị cần khóa Sổ gọi tên và ghi điểm. Cách thực hiện như sau:
  • Đăng nhập vào phân hệ Học sinh, vào menu Giảng dạy\Lập sổ gọi tên và ghi điểm
  • Nhấn Khóa sổ
  • Nhấn Đồng ý khi phần mềm hiển thị cảnh báo
  • Sau đó nhấn F5 để load lại dữ liệu và vào menu Thiết lập\Khởi tạo năm học mới

Xem thêm